Til medlemmene i
NMK Krabyskogen                                                                                             

Innkalling til årsmøte i NMK Krabyskogen

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Krabyskogen

Årsmøtet avholdes mandag den 9/3-2020 KL 19-21 på Krabyskogen Motorsenter.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23/2-2020 til post@nmkkrabyskogen.no. Mailen skal inneholde:

  • Teksten «Sak til styremøtet» i mailens emnefelt
  • KONKRET TEKST som ønskes vedtatt
  • Bakgrunn / begrunnelse (eksempelvis 2-10 linjer tekst)
  • Navn på forslagsstiller.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nmkkrabyskogen.no, facebooksiden NMK Krabyskogen og på forespørsel til post@nmkkrabyskogen.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no, under “Om NMK Krabyskogen“. For spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt klubben på post@nmkkrabyskogen.no eller telefon 97759852.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena, 9/2-2020