NMK Krabyskogen følger Østre Toten kommune, NMF og NBF sine til enhver tid gjeldende retningslinjer. Har du spørsmål utover det, ta kontakt på klubbens fb-sider eller post@nmkkrabyskogen.no.