NMK Krabyskogen følger Østre Toten kommune, FHI, NMF og NBF sine til enhver tid gjeldende retningslinjer. Har du spørsmål utover det, ta kontakt på klubbens fb-sider eller post@nmkkrabyskogen.no.

NMK Krabyskogen tar smittevern på største alvor!

Det er åpent for både MX- og biltreninger. Retningslinjer er utarbeidet av våre fagfolk innen MX og BIL, og godkjent av klubbens styre. Etterhver som sentrale myndigheter myker opp, henviser vi direkte til deres retningslinjer mhp (avstand til personer, antall i grupper, totalt antall i anlegget).

Påmelding til trening skjer på FB før oppmøte. Klubb- og anleggsspesifike smittvernstiltak opplyses ved ankomst. Hjelp oss å begrense antall folk. Det anbefales kun 1 hjelpeperson pr sjåfør, Slik får flest mulig kjørt. Kun et begrenset antall sjåfører får delta. Ved behov, får sjåføren hjelp av et hustandsmedlem. Fellesarealer og-utstyr stenges eller fjernes.

Dessverre er det ikke åpent for å ta i mot publikum.

Aktivitet er essensielt for god helse, og gjennom tiltakene over kan vi igjen tilby dette til våre medlemmer på en sikker måte.

Velkommen til motorsportsmoro på Krabyskogen 🙂