(Dette er offesiell oppslagstavle for det aktuelle løpet. Pga korona, vil det ikke bli papiroppslag på den fysiske tavla. Hvis du har spørsmål, kontakt løpsledelsen).

Deltagermelding 1: 19.02.2021 KL 22:35
VINTERLØP BC, CK 27/2 ER DESSVERRE AVLYST PGA COVID 19.


Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for deltagere og involverte, og håper at alle likevel vil komme til Krabyskogen Motorsenter så snart det er mulig å kjøre billøp her igjen.

De som har betalt startavgift, får refundert beløpet i sin helhet på kontoen som ble brukt ved betaling.

Hvis det skulle bli aktuelt å avholde løp senere i vinter, vil det opprettes som et nytt arrangement.

Sign:
Lars Erik Haug Skogen (løpsleder)
Ola Johnsrud (smittevernsansvarlig).