Vi inviterer
DEG OG FIRMAET der du jobber, er eier eller kjenner noen
til å støtte lokalsamfunnets eneste fellesanlegg for bilsport og motocross.

  • Barn og unge som trives og føler trygghet og mestring.
  • Lokal arena for sosialisering, fysisk utendørsaktivitet og bedret helse
  • Basert på motorsport og gode nye og gamle venner.

Hjelp oss å fortsette dette populære tilbudet gjennom denne perioden med reduserte inntekter.

Få firmaets logo + omtale på våre sosiale plattformer. Bra for omdømmet.

Kontakt osspost@nmkrabyskogen.no eller 97759852 for mer info.

Hvis du allerede vet at du vil bidra, send til post@nmkrabyskogen.no:
– I mailens emnefelt: Skriv SPONS og NAVN PÅ FIRMA.
– Navn og mobil til kontaktperson
– Sum for støtte (typisk er dette 20.000 kr, 10.000 kr, 5000 kr, 3000 kr eller 1000 kr).
– Mailadresse for faktura.
– Firmalogo i web-kvalitet.

Vil du kjøpe reklameskilt i anlegget, se Profilhuset. De lager, vi henger opp.

Vi planlegger stor aktivitet i 2020 – tilpasset koronasituasjonen. Totalt blir det mange treninger og mye folk innom, men da fordelt slik at vi sikrer smittevern ihht FHI sine retningslinjer.

Dessverre faller noen billøp og andre publikumstunge arrangementer bort, og dermed mister klubben store deler av inntektene. Vi velger likevel å kjøre asfaltprosjekt for bil, vanningsanlegg for MX og vedlikehold for begge, for å gi sjåførene gode treningsforhold. Samtidig står vi da godt rustet til løpssesongen 2021.

Dette gjør økonomien noe mer anstrengt i en periode, så
ditt bidrag vil være veldig nyttig!