(Oppdatert 14/3-23)

Styret inviterer medlemmer i NMK Krabyskogen til ekstraordinært årsmøte
18/4-2023 KL 20-21 på Krabyskogen Motorsenter

Foreløpig saksliste er gitt nederst på denne siden.

Andre saker til behandling sendes til post@nmkrabyskogen.no innen 1/4-2023. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

Endelig saksliste med tilhørende saksdokumenter er klart 1/4-2023 og kan mottas av medlemmer ved henvendelse til post@nmkkrabyskogen.no. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontaktes klubben på post@nmkkrabyskogen.no


Velkommen!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena 14/3-2023

—————–

Foreløpig saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne sakslisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

9.         Behandle idrettslagets regnskap 2021 (vedlegg 1) og kontrollutvalgets beretning 2021 (vedlegg 2).

10.       Behandle idrettslagets regnskap 2022 (vedlegg 3) og kontrollutvalgets beretning 2022 (vedlegg 4).