NMK Krabyskogen organiserer løp, treninger, kurs osv for barn (fra 5 år), ungdom og voksne, nybegynnere og erfarne utøvere, innen motocross (MX), rallycross, bilcross, crosskart osv.

Miljøet er bygget på trygghet, glede, mestring og utvikling for alle, med fokus på at spesielt barn og unge gjennom motorsport skal bli glade i fysisk uteaktivitet, målrettet trening og sosialt samvær på tvers av alder, kjønn, funksjonsevne, sportslig nivå og andre forskjeller.

Idrettslaget drifter Krabyskogen Motorsenter i Østre Toten, med bilbane og MX-bane sammenfiltret i ett felles anlegg. MX og BIL har gjensidig nytte og avhengighet av hverandre, og jobber tett og godt sammen for likeverdig utvikling de to hovedgrenene.

MX trener tirsdager KL17-20 / lør 10-13.
BIL trener om sommeren onsdager 18-21 / lør 13-16, og vinteren lør 10-13.
Se FB (MX eller BIL) for info om daglig drift / endringer.

Idrettslaget er underlagt følgende vedtekter, etter mal av NIF og NMK.