Vi inviterer
DEG OG FIRMAET der du jobber, er eier eller kjenner noen
til å støtte lokalsamfunnets eneste fellesanlegg for bilsport og motocross.

  • Barn og unge som trives og føler trygghet og mestring.
  • Lokal arena for sosialisering, fysisk utendørsaktivitet og bedret helse
  • Basert på motorsport og gode nye og gamle venner.

Hjelp oss å fortsette dette populære tilbudet gjennom denne perioden med reduserte inntekter.

Tusen takk til våre støttespillere!!
En spesiell takk til Sparebankstiftelsen som har gjort det mulig å investere i en traktor til daglig bruk for sikkert vedlikehold av banene 🙂

Også stor takk til de som bidro direkte til NM i Crosskart! Uten dere, ikke noe løp! Alle funksjonærer og frivillige, #Innlandet Fylkeskommune og #NBF

Få firmaets logo + omtale på våre sosiale plattformer. Bra for omdømmet.

Kontakt osspost@nmkrabyskogen.no eller 97759852 for mer info.

Hvis du allerede vet at du vil bidra, send til post@nmkrabyskogen.no:
– I mailens emnefelt: Skriv SPONS og NAVN PÅ FIRMA.
– Navn og mobil til kontaktperson
– Sum for støtte (typisk er dette 20.000 kr, 10.000 kr, 5000 kr, 3000 kr eller 1000 kr).
– Mailadresse for faktura.
– Firmalogo i web-kvalitet.

Vil du kjøpe reklameskilt i anlegget, se Profilhuset. De lager, vi henger opp.

Vi planlegger stor aktivitet i 2022 – så ditt firmanavn og -skilt vil høres og ses av mange 🙂
Og ditt bidrag vil være veldig nyttig!