Øvelseskjøring, sladding eller trening? Vinterkjøring for ALLE 😊

LØRDAGER KL 10-13 PÅ KRABYSKOGEN MOTORSENTER.
(Sjekk FB i tilfelle endringer pga føret…)

Kom å prøv i trygge omgivelser. Her der det lovlig å teste grensene for bil og kjøreferdighet for en rimelig penge. Avgiftene går til forsikring og vedlikehold av banen. Ta med en kompis og prøv!

Registrerte biler
– Kjører ihht vegtrafikkloven.
– Kjører kun i egne heat – ikke sammen med uregistrerte eller lisensierte biler.
– Sertifikat B eller øvelseskjøring med trafikkalt grunnkurs og ledsager >25år.
– Registrert bil (ikke prøveskilt eller avskiltingsbegjæring).
– Ikke din bil? Få bekreftelse fra eier pr sms at du får bruke den på bane.
– Vanlige vegpigger kun.
– Fest batteriet godt.
– Ingen løse gjenstander.
– Max 2 i bilen (sjåfør + 1 pers).
– Hjelm er påbudt.
– OBS: Ingen forsikringer gjennom NBF eller NMKK. Det er sannsynlig at kasko ikke gjelder.


Uregistrerte, ikke lisensierte biler:
– Kjører ihht NBF sitt reglement CLUB DRIFT.
– Kjører ikke sammen med lisensierte biler
– Sertifikat B eller øvelseskjøring med trafikkalt grunnkurs og ledsager >25år.
– Engangslisens for sjåfør og evt. passasjer eller ledsager.
– Bilen skal være i «godkjennbar» stand (bremser, bremselys, ingen løse deler, sikkerhetsbelte osv).
– Sjekk tekniske krav i Clubb Drift reglement (f.eks hovedstrømsbryter).
– Vanlige vegpigger eller lappi-dekk.
– Fest batteriet godt.
– Ingen løse gjenstander.
– Max 2 i bilen (sjåfør + 1 pers).
– Hjelm er påbudt.
– Ansvarsforsikring gjennom NBF. Ingen kasko eller forsikring på egen bil.


Lisensierte biler:
– Kjører ihht til NBF reglement for RC, BC, CK
– Vanlige krav til biler, sjåfører og lisenser som beskrevet for klassen.
– Engangslisens kan brukes hvis bilen var lisensiert i fjor eller det er gjort årskontroll 2020.
– Vegpigg, lappihjul eller ishjul (krever helbur).


OBS: Banen kan bli stengt for ishjul og kjøring generelt hvis føret tilsier det.

Type Pris kr
Junior medlem (t.o.m året 17) . 100
Junior (t.o.m året 17) . 150
Senior medlem (f.o.m året 18) . 200
Senior (f.o.m året 18) . 300
Engangslisens . 75
Passasjer . 50
Ledsager . 0
Lappi-dekk . 100
Ishjul . 200

Ved andkomst på Krabyskogen:  
– BARN I DEPOT. MAX 15 km/t.
– Registrering og betaling i kafeen.
  Ta med sertifikat, vognkort (evt. bevis for trafikalt grunnkurs, bekreftelse fra bileier). 

– Vis bilen til teknisk kontrollør. 
– Parker i køen. Ikke kjør ned på startplata før du vinkes frem.  
– IKKE KJØR UT PÅ BANEN FØR DU FÅR TYDELIG SIGNAL.

Ved kjøring. 
– Ta på hjelm og STRAM SETEBELTET MAX.
– Kjør ned på startplata når du vinkes frem. 
– IKKE KJØR UT PÅ BANEN før startfunksjonær gir signal.
– KJØR ALDRI MOT KJØRERETNINGEN. (Gjelder også om du er alene på banen). 
– VÆR KLAR FOR UNNAMANØVER. Han foran kan ha fått stopp.
– IKKE STOPP hvis du ikke må.
– SITT I BILEN MED SIKKERHETSBELTET PÅ, hvis du får stopp. Unntak: Brann i bilen.
– DEN SOM KOMMER BAKFRA HAR ALT ANSVARET. 3 sekunders regel til forankjørende.
– UTKJØRING FRA BANEN ER VED SVING 2 (nærmest porten).
– KJØR SAKTE etter at du forlater banen. Det kan være barn her. 
– Har du sett noe som går ut over sikkerheten, så si fra til treningsansvarlig.  

Flagg 
– Grønt: Klar for start, vent på signal fra starter.  
– Gult: Fare, kjør SAKTE.  
– Rødt: Heat stoppet, kjør SAKTE til depot, redningsbil kan kjøre utpå.  
– Målflagg: Sakte fart, kjør ut av banen på angitt sted.  
– Svart: Disk, kjør SAKTE til depot.  
– Blått: Slipp forbi bilen bak.